Menu
• Strona główna
• Aktualności
Newsy Diakonat.pl
- Newsy Katolik.pl
Nowości w serwisie
• Wszystko o diakonacie
Czym jest diakonat?
Diakonat stały w Polsce
Diakonat czasowy
Historia Diakonatu
• Dokumenty i bibliografia
Czytelnia
Bibliografia
• Liturgia i kult
Liturgia
Święci i błogosławieni
• Linki
 
 
 
 
info@diakonat.pl
Rola Konferencji biskupów i Ordynariusza miejsca
 

Konferencja biskupów

Jest obowiązkiem prawnych zebrań, czyli konferencji biskupich zadecydowanie - za zgodą Papieża - czy i gdzie winien być ustanowiony lub nie, ze względu na dobro dusz, diakonat jako własny i trwały stopień Hierarchii.

W prośbie o aprobatę Stolicy Apostolskiej, konferencja biskupów (w Polsce nazywana Konferencją episkopatu) winna przedstawić zarówno powody jakie podsuwają wprowadzenie tego rodzaju nowej praktyki (dyscypliny) w jakimś regionie, jak i okoliczności rzeczy, które stwarzają prawdziwą nadzieję osiągnięcia z tego dobrych skutków. Należy także przedstawić formę tej praktyki (dyscypliny), mianowicie, czy chodzi o udzielanie diakonatu zdatnym do tego młodzieńcom, dla których należy zachować w mocy prawo (obowiązek) celibatu, czy mężom w bardziej dojrzałym wieku, nawet żyjącym w małżeństwie" zarówno pracującym zawodowo, jak i przy parafii, czy jednego i drugiego rodzaju kandydatom.

Do Konferencji Biskupiej należy również wydanie przepisów w celu pogłębienia życia duchowego diakonów, tak żyjących w celibacie, jak i w małżeństwie oraz pewnych przepisów odnośnie do utrzymania diakona i jego rodziny, jeżeli jest związany małżeństwem - biorąc pod uwagę różne okoliczności miejsca i czasów. Jak najbardziej wypada, ażeby stali diakoni odmawiali przynajmniej pewną część brewiarza, określoną przez Konferencję biskupią.

 

Ordynariusz miejsca

Po uzyskaniu zatwierdzenia ze strony Stolicy Apostolskiej, do każdego Ordynariusza w ramach jego świętej władzy należy badanie i święcenie kandydatów, o ile nie chodzi o sprawy wyjęte spod jego władzy. Ordynariusze winni uczynić wzmiankę o wzmocnionej praktyce w przygotowanych sprawozdaniach o stanie swojej diecezji.

Ordynariusze miejsca czuwają także, ażeby wszyscy diakoni:

  1. oddawali się czytaniu i rozważaniu Słowa Bożego;
  2. często, albo nawet codziennie, o ile to może mieć miejsce, czynnie uczestniczyli we Mszy św., posilali się sakramentem Najświętszej Eucharystii i z pobożnością Go nawiedzali;
  3. często obmywali winy swego sumienia w sakramencie Pokuty, a iżby godnie z niego korzystali, niech praktykują codzienny rachunek sumienia;
  4. czcili i miłowali gorliwym nabożeństwem Bożą Rodzicielkę Maryję Pannę.

Oni też wyznaczają miejsce cyklicznych rekolekcje dla diakonów swej diecezji.

 
  Licznik odwiedzin: 605414  projekt: InfoGrafNet

Wersja PL
Wersja EN
Wersja DE
Wersja FR
Wersja IT