Menu
• Strona główna
• Aktualności
Newsy Diakonat.pl
- Newsy Katolik.pl
Nowości w serwisie
• Wszystko o diakonacie
Czym jest diakonat?
Diakonat stały w Polsce
Diakonat czasowy
Historia Diakonatu
• Dokumenty i bibliografia
Czytelnia
Bibliografia
• Liturgia i kult
Liturgia
Święci i błogosławieni
• Linki
 
 
 
 
info@diakonat.pl
DIAKONAT STAŁY W POLSCE - historia i stan aktualny
 
Mapa wprowadzenia diakonatu stałego w diecezjach polskich:

2018-06-28 Wyświęcono na diakona Kościoła rzymsko-katolickiego archidiecezji katowickiej Andrzeja Lwowskiego dwudziestego dziewiątego stałego diakona (obrządku łacińskiego) w Polsce.
 
2018-06-27 Wyświęcono na diakona Kościoła rzymsko-katolickiego archidiecezji katowickiej Krystiana Kukiełkę dwudziestego ósmego stałego diakona (obrządku łacińskiego) w Polsce.
 
2017-12-08 Wyświęcono na diakona Kościoła rzymsko-katolickiego diecezji gliwickiej Tomasza Kosiek dwudziestego siódmego stałego diakona (obrządku łacińskiego) w Polsce.
 
2017-06-28 Wyświęcono na diakona Kościoła greckokatolickiego Bogdana Pietnoczkę - szóstego w Polsce diakona (rytu bizantyjskiego) "nie przeznaczonego do kapłaństwa".
 
2017-06-25 Wyświęcono na diakonów Kościoła rzymsko-katolickiego diecezji opolskiej Marka Dziony oraz br. Damiana Lenckowskiego ze Wspólnoty Apostołów Nadziei. Marek Dziony jest dwudziestym szóstym stałym diakonem (obrządku łacińskiego) w Polsce. Brat Damian podjął posługę diakona poza granicami Polski.
 
2017-05-01 Wyświęcono na diakonów Kościoła rzymsko-katolickiego diecezji ełckiej Arkadiusza Grininga, Jana Konopko, Krzysztofa Gładkowskiego oraz Józefa Suwalskiego  - odpowiednio dwudziestego drugiego, dwudziestego trzeciego, dwudziestego czwartego i dwudziestego piątego stałego diakona (obrządku łacińskiego) w Polsce.
 
2017-03-05 Wyświęcono na diakona Kościoła greckokatolickiego Włodzimierza Mosorowa - piątego w Polsce diakona (rytu bizantyjskiego) "nie przeznaczonego do kapłaństwa".
 
2016-06-18 Wyświęcono na diakonów Kościoła rzymsko-katolickiego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Marcina Gajdę, Pawła Ziętka, Romana Wojciechowskiego oraz Roberta Marszałka - odpowiednio osiemnastego, dziewiętnastego, dwudziestego i dwudziestego pierwszego stałego diakona (obrządku łacińskiego) w Polsce.
 
2015-11-22 Wyświęcono na diakona Kościoła rzymsko-katolickiego arcidiecezji warszawskiej Jana Ogrodzkiego siedemnastego stałego diakona (obrządku łacińskiego) w Polsce.
 
2015-11-07 Wyświęcono na diakona Kościoła rzymsko-katolickiego diecezji gliwickiej Marka Czogalika szesnastego stałego diakona (obrządku łacińskiego) w Polsce.
 
2015-09-23 Wyświęcono na diakonów Kościoła rzymsko-katolickiego archidiecezji katowickiej Tadeusza Cieślika oraz Bogdana Borutę - odpowiednio czternastego i piętnastego stałego diakona (obrządku łacińskiego) w Polsce.
 
2015-06-27 Wyświęcono na diakona Kościoła rzymsko-katolickiego diecezji opolskiej Rudolfa Wilczka - trzynastego stałego diakona (obrządku łacińskiego) w Polsce.
 
2015-06-20 Wyświęcono na diakona Kościoła rzymsko-katolickiego diecezji opolskiej Piotra Joszko - dwunastego stałego diakona (obrządku łacińskiego) w Polsce.
 
2014-10-16 Wyświęcono w Polsce na diakona Kościoła rzymsko-katolickiego w Warszawie Brata Benoît-Joseph z Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich - stałego diakona (obrządku łacińskiego). Aktualnie diakon ten posługuje poza granicami Polski.
 
2014-06-29 Wyświęcono na diakona Kościoła rzymsko-katolickiego archidiecezji warszawskiej  Piotra Maciejewskiego - jedenastego stałego diakona (obrządku łacińskiego) w Polsce.
 
2013-10-24 Wyświęcono na diakona Kościoła rzymsko-katolickiego archidiecezji katowickiej Alberta Karkosza - dziesiątego stałego diakona (obrządku łacińskiego) w Polsce.
 
2013-06-30 Wyświęcono na diakonów Kościoła rzymsko-katolickiego diecezji opolskiej Czesława Cebulla, Ryszarda Kłośa oraz Rudolfa Sygę - odpowiednio siódmego, ósmego i dziewiątego stałego diakona (obrządku łacińskiego) w Polsce.
 
2011-11-05 Wyświęcono na diakona Kościoła rzymsko-katolickiego diecezji toruńskiej Waldemara Rozynkowskiego - szóstego stałego diakona (obrządku łacińskiego) w Polsce.
 
2010-12-19 Wyświęcono na diakona Kościoła rzymsko-katolickiego diecezji toruńskiej Mariusza Malinowskiego - piątego stałego diakona (obrządku łacińskiego) w Polsce.
 
2010-09-26 Wyświęcono na diakona Kościoła greckokatolickiego Włodzimierza Kaczmar - czwartego w Polsce diakona (rytu bizantyjskiego) "nie przeznaczonego do kapłaństwa".
 
2009-12-20 Wyświęcono na diakona Kościoła rzymsko-katolickiego diecezji ełckiej Stanisława Dziemiana - czwartego stałego diakona (obrządku łacińskiego) w Polsce.
 
2009-08-09 Wyświęcono na diakona Kościoła rzymsko-katolickiego archidiecezji warszawskiej Bogdana Sadowskiego - trzeciego stałego diakona (obrządku łacińskiego) w Polsce.
 
2008-06-08 Wyświęcono na diakona Kościoła rzymsko-katolickiego diecezji pelplińskiej Zbigniewa Machnikowskiego - drugiego stałego diakona (obrządku łacińskiego) w Polsce.
 
2008-06-06 Wyświęcono na diakona Kościoła rzymsko-katolickiego diecezji toruńskiej Tomasza Chmielewskiego - pierwszego stałego diakona (obrządku łacińskiego) w Polsce!
 
2008-06-01 Ośrodek Formacji Diakonów Stałych zawiesił działalność. Pierwszy kurs formacyjny przygotowujący w Polsce mężczyzn do święceń diakonatu ukończyło 4 kandydatów.
 
2005-10-14 W Ośrodku Formacji Diakonów Stałych w Przysieku pod Toruniem formację rozpoczęło 10 kandydatów. Kandydaci pochodzą z diecezji toruńskiej i po jednym z diecezji warszawskiej i pelplińskiej.
 
2005-08-28 Dekretem metropolity warmińskiego abp. Edmunda Piszcza został wprowadzony w archidiecezji warmińskiej diakonat stały. Metropolita zadecydował tak po konsultacji z członkami Rady Kapłańskiej.
 
2005-01-06 Biskup Toruński, w uroczystość Objawienia Pańskiego, wydał dekret wprowadzający diakonat stały w diecezji toruńskiej i powołał Ośrodek Formacji Diakonów Stałych. Za zgodą własnych biskupów będą mogli kształcić się w nim też mężczyźni z całej Polski.

Biskupowi należy przedłożyć (poza innymi warunkami, które winien spełnić kandydat):


 • pisemne przedstawienie kandydata przez proboszcza wraz z charakterystyką dotychczasowego zaangażowania duszpasterskiego;
 • podanie aspiranta, z przedstawieniem motywów, którymi kieruje się w podjęciu decyzji;
 • życiorys;
 • świadectwa chrztu i bierzmowania;
 • świadectwo dojrzałości (matura);
 • odpis aktu ślubu i pisemną zgodę żony w przypadku osób związanych sakramentem małżeństwa albo zaświadczenie proboszcza o stanie wolnym w przypadku nieżonatych lub wdowców.

Działalność formacyjna ośrodka, prowadzona zgodnie z przepisami dokumentu "Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce", rozpocznie się z dniem 1 października 2005 r.

 

WYBRANE WYDARZENIA OD 1999 DO 2004 ROKU

 
 
2004-04-07 Konferencja Episkopatu Polski ustala program formacji dla kandydatów do stałego diakonatu, zarówno żonatych jak i celibatariuszy (zob. Wytyczne, p. 51).

Biskup diecezjalny:


 1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu diakonatu stałego w swojej diecezji, po zasięgnięciu opinii rady kapłańskiej, a jeśli istnieje, to również rady duszpasterskiej, oraz po uwzględnieniu konkretnych potrzeb i specyficznej sytuacji swojego Kościoła partykularnego (Wytyczne, n. 33);

 2. wprowadzając diakonat stały, biskup diecezjalny zatroszczy się o odpowiednią katechezę, skierowaną do ogółu wiernych w swej diecezji, przeznaczoną zarówno do osób świeckich, jak i kapłanów i zakonników, mającą na celu ułatwienie pełnego zrozumienia urzędu diakona (Wytyczne, n. 34);

 3. powołuje Ośrodek Formacji Diakonów Stałych w celu prowadzenia formacji przygotowującej kandydatów do święceń, jak również formacji stałej diakonów i ich rodzin (Wytyczne, n. 36);

 4. nadaje powołanemu Ośrodkowi statut i regulamin (Wytyczne, n. 34 i 43);

 5. przyjmuje decyzję kandydata do stałego diakonatu i postanawia o tym, czy przyjąć go na okres propedeutyczny (Wytyczne, n. 64-65);

 6. rozpoznaje przydatność kandydata na podstawie scrutinium i opinii odpowiedzialnych za jego formację oraz włącza go do grona kandydatów;

 7. czuwa nad prawidłowym przebiegiem formacji kandydatów do stałego diakonatu zgodnie z „Wytycznymi" (n. 48-86) i programem ustalonym przez Konferencję Episkopatu Polski.
 
2004-01-22 We wspomnienie liturgiczne św. Wincentego - diakona i męczennika, watykańska Kongregacja Edukacji Katolickiej, której prefektem jest kard. Grocholewski aprobowała, ad experimentum na okres 6 lat, "Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce".
 
2003-11-30 Wyświęcono na diakona Kościoła greckokatolickiego Piotra Siwickiego - trzeciego w Polsce diakona (rytu bizantyjskiego) "nie przeznaczonego do kapłaństwa"!
 
2003-10-22 Podczas 324. Sesji Plenarnej, mającej miejsce w Warszawie w dniach 21-22 października 2003 r., zatwierdzone zostały przez Konferencję Episkopatu "Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce" (dla obrządku łacińskiego), który ukazuje podstawowe zasady funkcjonowania diakonatu stałego w Polsce.
 
2001-06-20 Konferencja Episkopatu Polski podczas 313. zebrania plenarnego w Łowiczu wprowadziła w naszym kraju diakonat stały. Święcenia te będą mogli więc przyjmować także żonaci mężczyźni.
 
2000-10-28 Wyświęcono na diakona Kościoła greckokatolickiego Bohdana Pietnoczka OSBM - drugiego w Polsce diakona (rytu bizantyjskiego) "nie przeznaczonego do kapłaństwa" - diaconus ad sacerdotium non destinatus!
 
1999-06-11 Zakończony II Polski Synod (1991-1999) otwiera drogę do wprowadzenia diakonatu stałego w Polsce: "Po Soborze Watykańskim II Kościół łaciński przywrócił diakonat stały 'jako właściwy i trwały stopień hierarchiczny'. Może być udzielany również żonatym mężczyznom. Uważa się, że w naszej dzisiejszej sytuacji może stanowić znaczne wzbogacenie realizacji posłannictwa Kościoła" /40 punkt (cz. X) dokumentów/.
 
1993-03-17 Wyświęcono na diakona Kościoła greckokatolickiego Andrzeja Chita - pierwszego w Polsce diakona (rytu bizantyjskiego) "nie przeznaczonego do kapłaństwa" - diaconus ad sacerdotium non destinatus!
 

 
  Licznik odwiedzin: 605421  projekt: InfoGrafNet

Wersja PL
Wersja EN
Wersja DE
Wersja FR
Wersja IT