br. Piotr Hryma OFMConv
Newsy

Diakon stały u franciszkanów

Brat Piotr Hryma, zakonnik, misjonarz z Peru, po studiach teologii w Chimbote, dnia 16 lutego 2020 roku w rodzinnym Sanoku przyjął święcenia diakonatu. Uroczystość miała miejsce w parafii pw. Podwyższenia Krzyża świętego przy klasztorze oo. franciszkanów. Święceń w Sanoku udzielił mu franciszkański biskup ze Lwowa – Edward Kawa OFMConv. Brat Piotr został pierwszym diakon stały w krakowskiej prowincji franciszkanów konwentualnych.

Należy wspomnieć, iż jest to kolejny celibatariusz i zakonnik w gronie diakonów stałych, którzy otrzymali święcenia w Polsce. I tak:

  • Dnia 2014-10-16 wyświęcono w Warszawie na diakona Brata Benoît-Joseph z Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich (aktualnie diakon ten posługuje poza granicami Polski).
  • Dnia 2017-06-25 wyświęcono na diakonów diecezji opolskiej Marka Dziony oraz br. Damiana Lenckowskiego ze Wspólnoty Apostołów Nadziei. Marek Dziony, jako celibatariusz jest dwudziestym szóstym stałym diakonem (obrządku łacińskiego) w Polsce. Brat Damian podjął posługę diakona poza granicami Polski.
  • Dnia 2019-04-08 wyświęcono na diakona archidiecezji warszawskiej Andrea Nardotto, jako celibatariusza trzydziestego stałego diakona (obrządku łacińskiego) w Polsce.

Przy tej okazji można wspomnieć, że dnia 2000-10-28 wyświęcono też na diakona Kościoła greckokatolickiego Bohdana Pietnoczka OSBM – drugiego w Polsce diakona (rytu bizantyjskiego) „nie przeznaczonego do kapłaństwa” – diaconus ad sacerdotium non destinatus!

br. dk. Piotr Hryma – już po święceniach 🙂

„Kiedy pracowałem w Pariacoto, często udawałem się do wiosek rozsianych po górach, aby poprowadzić Liturgię Słowa. Ale po nabożeństwie ludzie przychodzili do mnie, abym ich pobłogosławił, poświęcił im wodę czy dewocjonalia, a nawet ochrzcił dzieci” – opowiada br. Piotr. W tym czasie w parafii było tylko dwóch kapłanów i on – brat zakonny, a do obsługi mieli w sumie 72 miejscowości.

„Ordynariusz miejsca, biskup dał mi już wówczas pozwolenie misyjne na sprawowanie obrzędów, a w międzyczasie studiowałem teologię, przygotowując się do diakonatu stałego” – dodaje franciszkanin.

„Diakon w tamtym miejscu to prawdziwy skarb. Może przybywać z błogosławieństwem, może głosić Słowo Boże, przynosić Najświętszy Sakrament” – nie krył radości jego prowincjał o. Marian Gołąb.

„Przyjąłeś święcenia diakonatu. To wielkie wyróżnienie i wielka łaska. Szczególną posługą diakona jest posługa ubogim. A tam ich nie brakuje. Bądź znakiem miłości Boga dla tych, do których zostaniesz posłany. Życzę ci osobistego wzrastania w świętości” – winszował wyższy przełożony.

Szafarz sakramentu o. bp Edward Kawa w okolicznościowym kazaniu przypomniał słowa z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza: „Diakonami winni być ludzie godni, w mowie nieobłudni, nie nadużywający wina, niechciwi brudnego zysku”.

„Jesteś godny, jak przed chwilą zaświadczył twój prowincjał. Jesteś wybrany, jesteś odpowiednio przygotowany. Ale Bóg cię wzywa, abyś świadczył o tej godności. Abyś świadczył swoim życiem o Tym, który cię wybrał, który cię wzmacnia w powołaniu, który ci daje siłę. Jesteś wezwany do tego, aby służyć całym sercem. Rób wszystko z wielką godnością. Jeśli będziesz głosił Słowo, w mowie bądź nieobłudny. Mów to, czym sam żyjesz. Świadcz o tym, czego sam doświadczasz w swoim spotkaniu z Panem. Abyś Słowem Bożym umacniał tych, którzy będą strapieni, umęczeni, zniechęceni, zrozpaczeni. Dziś potrzebujemy świeżego świadectwa” – apelował ojciec biskup.

„Jesteś wezwany, abyś jako diakon jeszcze bardzie żył ślubami zakonnymi, abyś przez swoją czystość, jednoznaczne postępowanie, przez swoją postawę był świadkiem, wskazówką, podporą” – dodał.

„Życzę ci, abyś swoim posługiwaniem jako diakon zawsze przystępował do Boga, abyś miał serce otwarte na obecność Boga. Abyś zawsze żył Bogiem, Jego Słowem, Eucharystią. Abyś zawsze tym Bogiem się dzielił. Abyś zawsze był narzędziem pokoju w ręku Boga” – życzył franciszkański biskup ze Lwowa. „Niech ta dzisiejsza uroczystość będzie dla nas wszystkich wielką radością, dziękczynieniem i uwielbieniem” – zakończył.

Br. dk. Piotr Hryma (l. 33) urodził się w Sanoku. Po liceum w 2007 r. wstąpił do zakonu. W 2009 r. złożył pierwsze śluby zakonne, a w 2013 r. związał się z zakonem na całe życie. W latach 2012–2015 pracował w sekretariacie misyjnym i na furcie w Prowincjałacie w Krakowie. 2015 r. wyjechał na misje do Peru. Do 2018 r. był w Pariacoto, a teraz jest w Chimbote. (za jms na franciszkanie.pl)

Więcej zdjęć w serwisie franciszkanów Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.