Newsy

„Leiturgia-martyria-diakonia…” nowa książka!

Na początku sierpnia tegoż roku ukazała się kolejna książka prof. Marka Marczewskiego z Lublina pt. „Leiturgia-martyria-diakonia. Koinonia” (ss. 311), która została dedykowana diakonom stałym posługującym w Kościele w Polsce. Przypomnijmy, że prof. M. Marczewski to teolog i pedagog pastoralny, który od początku lat 70. XX wieku interesuje się powołaniem diakona stałego. Opublikował on szereg tekstów poświęconych diakonatowi stałemu. Przez wiele lat był główną osobą w naszym kraju, która informowała o takim powołaniu w Kościele oraz podejmował szereg działań zmierzających do jego wprowadzenia w Kościele w Polsce.

Tym razem prof. M. Marszewski napisał pracę z zakresu teologii pastoralnej. Przybliżając podstawowe funkcje Kościoła, niejako odczytał je dla diakonów.

Okładka książki

Zachęcając do lektury książki przytoczę słowa jej recenzenta ks. prof. Janusza Mariańskiego:

„Książka jest ofiarowana diakonom stałym w Polsce. Ich liczba stale wzrasta, także coraz więcej księży biskupów diecezjalnych decyduje się na wprowadzanie diakonów stałych w posługę zbawczą Kościoła (duszpasterstwo). Istnieje zatem potrzeba publikacji z zakresu teologii pastoralnej ogólnej i szczegółowej, bo z tego typu podręczników mogą także korzystać seminarzyści, dla których święcenia diakonatu są stopniem przejściowym do święceń prezbiteratu.

Publikacja dotyczy teologii pastoralnej szczegółowej, a szczególnie podstawowych funkcji Kościoła, dzięki którym Kościół buduje się, urzeczywistnia, poprzez realizację przepowiadania słowa Bożego (martyria), sprawowanie sakramentów i celebrację Mszy świętej (leiturgia) oraz realizację posługi kościelnej w duchu służby (diakonia) i animowanie posługi miłosierdzia (Caritas). Wszystkie te funkcje służą ostatecznemu celowi, jakim jest budowanie wspólnoty w Chrystusie: koinonia en Christo”.

Z recenzji

Książka składa się z następujących części:

Wstęp
Leiturgia
1. Liturgia jako wyraz rozumnej służby Bożej (por. Rz 12, 1-2)
2. Wychowanie do liturgii
3. Kapłańska społeczność Kościoła aktualizuje się poprzez sakramenty i cnoty
4. Kapłańska społeczność Kościoła aktualizuje się poprzez sakramenty i cnoty
5. Kościół domowy jako wspólnota w dialogu z Bogiem
Martyria
1. Wiara a przepowiadanie Słowa Bożego
2. Chrześcijańska formacja dorosłych
3. Ewangelizacja- Inicjacja- Diakonia
4. Diakon sługą Słowa
5. Kościół domowy jako wspólnota wierząca i ewangelizująca
Diakonia
1. Diakonia źródłem i inspiracją podstawowych funkcji Kościoła
2. Bóg-Stwórca – Szatan – Adam – Chrystus – Maryja. U źródeł diakonii
3. Chrystus-Diakon w misterium Paschy (a) (bp Zbigniew Kiernikowski)
4. Chrystus-Diakon w misterium Paschy (b) (bp Zbigniew Kiernikowski)
5. Rodzina/Kościół domowy wspólnotą w służbie człowieka
Zakończenie: Koinonia

Zachęcam do lektury książki. Niestety ukazała się ona w niewielkim nakładzie. Posiadam pewną liczbę książek, które mogę odstąpić, koszt 20 zł. Osoby zainteresowane proszę o informacje na adres mailowy: wr@umk.pl z podaniem adresu, na który mam wysłać książkę.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.