Annuarium 2022
Newsy

Errata do Annuarium statisticum Ecclesiae 2022

W dniu 19 grudnia br. ukazał się najnowszy rocznik statystyczny ISKK za rok 2022. Z uwagi na opublikowane w nim dane dotyczące diakonów stałych za rok 2022 należy się czytelnikom rzeczowa informacja i ich sprostowanie. Poniżej więc podaję więc materiał stanowiący „wsad” przygotowany do wykorzystania przy publikacji w/w rocznika:

„Do diecezji inkardynowanych było 90 diakonów stałych w 2022 roku, a do zakonu 2, czyli o 31 diakonów permanentnych więcej niż w roku poprzednim. Dane te obejmują 5 diakonów nieprzeznaczonych do kapłaństwa z eparchii i 1 diakona z zakonu Kościoła greckokatolickiego. Najwięcej diakonów było w diecezji katowickiej (17), łódzkiej (16) oraz elbląskiej (11). Diakoni stali posługiwali w 15 na 41 diecezji Kościoła rzymsko-katolickiego oraz we wszystkich 3 eparchiach Kościoła greckokatolickiego.”

Tabela. Liczba duchownych inkardynowanych według diecezji w 2022 r.

DiecezjaLiczba diakonów stałych
Ogółem90
Obrządki łacińskie
białostocka
bielsko-żywiecka
bydgoska
częstochowska
drohiczyńska
elbląska11
ełcka5
gdańska
gliwicka2
gnieźnieńska
kaliska
katowicka17
kielecka
koszalińsko-kołobrzeska
krakowska
legnicka3
lubelska
łomżyńska
łowicka
łódzka16
opolska8
Ordynariat Polowy WP
pelplińska1
płocka
poznańska
przemyska
radomska
rzeszowska
sandomierska
siedlecka
sosnowiecka
szczecińsko-kamieńska3
świdnicka2
tarnowska
toruńska3
warmińska2
warszawska6
warszawsko-praska5
włocławska
wrocławska
zamojsko-lubaczowska
zielonogórsko-gorzowska1
Obrządki wschodnie
ormiańska
olsztyńsko-gdańska1
przemysko-warszawska3
wrocławsko-koszalińska1

Tabela. Liczba duchownych posługujących w parafiach według diecezji w 2022 r.

DiecezjaLiczba diakonów stałych
Ogółem89
Obrządki łacińskie
białostocka
bielsko-żywiecka
bydgoska
częstochowska
drohiczyńska
elbląska11
ełcka5
gdańska
gliwicka2
gnieźnieńska
kaliska
katowicka17
kielecka
koszalińsko-kołobrzeska
krakowska
legnicka3
lubelska
łomżyńska
łowicka
łódzka16
opolska8
Ordynariat Polowy WP
pelplińska1
płocka
poznańska
przemyska
radomska
rzeszowska
sandomierska
siedlecka
sosnowiecka
szczecińsko-kamieńska2
świdnicka2
tarnowska
toruńska3
warmińska2
warszawska6
warszawsko-praska5
włocławska
wrocławska
zamojsko-lubaczowska
zielonogórsko-gorzowska1
Obrządki wschodnie
ormiańska
olsztyńsko-gdańska1
przemysko-warszawska3
wrocławsko-koszalińska1

Część: Nota metodologiczna

„Dane dotyczące diakonów stałych pochodzą z komunikatów medialnych publikowanych z okazji święceń diakonatu oraz z portali internetowych diecezji (eparchii).”

Część: Słownik

Diakon stały – jest wyświęcany nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi. Diakonat nie stanowi części kapłaństwa i nie pociąga za sobą funkcji kapłańskich. Diakon jednak przynależy do hierarchii i w sobie właściwy sposób uczestniczy w działalności właściwej kapłaństwu hierarchicznemu. Jest on przeznaczony do pomocy kapłanom i służenia całej wspólnocie Kościoła. Swoją misję wobec Ludu Bożego w diakonii słowa, liturgii i miłości wypełnia w łączności z biskupem i jego prezbiterami (zob. nr 8 Wytycznych dotyczących formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce).”

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.