Diecezja bydgoska
Newsy

Diakonat stały w Diecezji Bydgoskiej

Jak podaje oficjalny portal internetowy diecezji bydgoskiej, jej ordynariusz – bp Krzysztof Włodarczyk wydał dekret wprowadzający diakonat stały w diecezji”

Już teraz zachęcam, aby mężczyźni, którzy rozeznają powołanie do diakonatu stałego wyrażali swoją gotowość do rozpoczęcia formacji, kontaktując się ze swoim Księdzem Proboszczem

bp K. Włodarczyk

Biskup podkreślił jednocześnie, że „od czasu Soboru Watykańskiego II Kościół łaciński przywrócił diakonat jako właściwy i trwały stopień hierarchiczny (Konstytucja Lumen gentium, n. 29). Diakonat stały, który może być udzielany żonatym mężczyznom, stanowi znaczne wzbogacenie posłania Kościoła”.

Biskup Włodarczyk zaznacza, że „czymś właściwym i pożytecznym jest to, by mężczyźni, którzy pełnią w Kościele prawdziwie posługę diakona, czy to w życiu liturgicznym i duszpasterskim, czy to w pracy społecznej i charytatywnej, byli umacniani przez obrzęd włożenia rąk przekazany tradycją apostolską i złączeni ściślej z ołtarzem, aby przez sakramentalną łaskę diakonatu mogli skuteczniej wykonywać swoją służbę (Dekret Ad gentes, n. 16)”.

Ordynariusz diecezji bydgoskiej podjął decyzję po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej. Jednocześnie powołał się na decyzję Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski nt. wprowadzenia diakonatu stałego z 20 czerwca 2001 roku.

Sprawy związane z jego wdrożeniem powierzył Centrum Formacji Liturgicznej Diecezji Bydgoskiej, powołując jednocześnie zespół regulaminowy diakonatu stałego, który zajmie się sprawami naboru i formacji kandydatów do święceń diakonatu. „Zespół ten kierować się będzie Wytycznymi dotyczącymi formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce, przyjętymi na 324. sesji plenarnej Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniach 21-22 października 2003 roku i zatwierdzonymi przez Kongregację Wychowania Katolickiego dekretem z 22 stycznia 2004 roku (Prot. N. 125/2004/4)”.

Jednocześnie biskup zaznaczył, że po przygotowaniu i zatwierdzeniu regulaminu, osobnym dekretem powoła Ośrodek Formacji Diakonów Stałych Diecezji Bydgoskiej. Wówczas rozpocznie się właściwy czas naboru kandydatów.

Dekret wszedł w życie 20 grudnia. Jego wyjaśnieniem będzie list pasterski, który zostanie odczytany 26 grudnia we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji bydgoskiej.

„Zdaję sobie sprawę, że święcenia diakonatu stałego nie są jeszcze mocno wyryte w świadomości Kościoła lokalnego, wszak dopiero kilka diecezji w Polsce prowadzi ośrodki przygotowujące kandydatów do święceń a wyświęconych na diakonów stałych w Polsce jest zaledwie 100 mężczyzn. W rzeczywistości Kościoła powszechnego jest to jednak naturalny stopień w hierarchii sakramentu święceń. Na świecie posługę tę pełni obecnie prawie 50 tysięcy mężczyzn, spośród których znaczna część to osoby żyjące w sakramentalnych związkach małżeńskich, pracujący zawodowo troskliwi ojcowie oraz dziadkowie, ci, którzy pozostali samotni i ślubowali celibat a także wdowcy” – pisze w liście biskup.

Zadaniem diakonów będzie m.in. udzielanie sakramentu chrztu, asystowanie przy zawieraniu związków małżeńskich, udzielanie Komunii Świętej, przewodniczenie nabożeństwom i modlitwie wiernych, sprawowanie błogosławieństw, przewodniczenie obrzędom pogrzebu, czytanie wiernym Pisma Świętego a także głoszenie homilii.

W zespole regulaminowym dla wdrożenia diakonatu stałego w diecezji bydgoskiej znaleźli się: ks. infułat Mirosław Gogolik, ks. prałat Zenon Niemczyk, ks. oficjał Mateusz Nowak i ks. Karol Rawicz-Kostro. Biskup wydał osobne dekrety, ustanawiając radę ds. udzielania posług i święceń diakonatu oraz mianując spowiedników kandydatów do diakonatu stałego, a także posług lektoratu, akolitatu i katechistów diecezji bydgoskiej. – To dla młodej, bo dopiero dwudziestoletniej diecezji bydgoskiej, ważny dzień, w którym biskup bydgoski, kierując się troską duszpasterską oraz poczuciem „sensus fidei” („zmysłu wiary”) wprowadza diakonat stały, jako naturalny stopień w hierarchii sakramentu święceń – komentuje ks. Karol Rawicz-Kostro.

Dyrektor Centrum Formacji Liturgicznej Diecezji Bydgoskiej im. bł. Carlo Acutisa dodaje, że „jest to odważna, ale jak ufa głęboko przemodlona decyzja, która jest potrzebna nie na użytek chwili i czasów, ale jako dar dany Kościołowi na wczoraj i jutro”. – Diakonat stały, a nie tylko „przejściowy” w drodze do kapłaństwa, jest potrzebny, aby wspólnota mogła w pełni odzwierciedlać sakramentalność Kościoła. Jeśli ktoś pyta – po co nam diakoni stali – to najlepszą odpowiedzią jaką słyszałem i pod którą się podpisuję, jest ta udzielona przez kard. Grzegorza Rysia: „o to trzeba pytać Ducha Świętego, to On tak pomyślał Kościół”. I faktycznie, diakonat stały jest konieczny dla pełnego wymiaru życia wspólnoty Kościoła, a w kwestii życia liturgicznego, podobnie jak lektorat, a także akolitat wraz ze wszystkimi innymi funkcjami, powinien być realnym celem każdej wspólnoty parafialnej – powiedział ks. Karol Rawicz-Kostro.

Zadaniem diakonów będzie m.in. udzielanie sakramentu chrztu, asystowanie przy zawieraniu związków małżeńskich, udzielanie Komunii Świętej, przewodniczenie nabożeństwom i modlitwie wiernych, sprawowanie błogosławieństw, przewodniczenie obrzędom pogrzebu, czytanie wiernym Pisma Świętego a także głoszenie homilii.

Więcej informacji, w tym dokumenty wprowadzające diakonat stały – na stronie Diecezji Bydgoskiej

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.