Newsy

Diakon – zatroskany o formację liturgiczną

Ukazał się najnowszy numer Ateneum kapłańskiego (Zeszyt 3/691 – t.182) zatytułowany „Formacja liturgiczna Ludu Bożego”, a w nim artykuł Waldemara Rozynkowskiego, diakona i profesora na UMK w Toruniu. Artykuł opatrzono tytułem „Diakon – zatroskany o formację liturgiczną” Jak czytamy w streszczeniu: „W artykule dokonano odczytania listu apostolskiego papieża Franciszka Desiderio desideravi dla diakonów, szczególnie diakonów […]

Newsy

Diakonat kobiet

Autorem wywiadu „Czy kobiety mogą (i powinny) przyjmować święcenia diakonatu? Rozmowa z członkiem watykańskiej komisji” jest o. Patrick Briscoe OP, redaktor Our Sunday Visitor. Wywiad ukazała się pod koniec ubiegłego roku – 14 grudnia 2022, poruszane w nim zagadnienia pozostają wciąż aktualne w toczących się tu i ówdzie dyskusjach.