Diakoni czasowi w Polsce

Ta strona poświęcona jest tzw. diakonatowi przejściowemu. Diakoni czasowi to mężczyźni, którzy przyjęli sakrament święceń w stopniu diakonatu i przygotowują się do przyjęcia kolejnego stopnia święceń tj. prezbiteratu. Diakonat jest tu stopniem prowadzącym do prezbiteratu, zgodnie ze starożytną zasadą, która głosiła, iż nikt kto nie pełnił posługi diakona nie może być wyświęcony na prezbitera w Kościele. Dane liczbowe pochodzą z doniesień KAI oraz z prywatnego rozeznania i mogą nie oddawać prawdziwej ilości diakonów w polskim Kościele katolickim. Proszę więc o niezbędną korektę informacji przez zainteresowanych. Dane będą na bieżąco uzupełniane. Poniższe liczby uwzględniają jedynie informację o diakonach czasowych z seminariów diecezjalnych, nie posiadam na razie informacji o tzw. diakonach przejściowych w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach.