Ceremonialae Episcoporum

Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów stwierdza, że podczas liturgii sprawowanej przez biskupa, zasadniczo usługiwać powinno trzech diakonów. Dwaj z nich mają asystować bezpośrednio przy biskupie, a trzeci ma posługiwać przy ołtarzu i przy Ewangelii. W innym miejscu Ceremoniał podkreśla, że posługiwać biskupowi powinien minimum jeden diakon. Jeżeli go nie ma, to prezbiter powinien odczytać Ewangelię i posługiwać przy ołtarzu. Jeżeli nie koncelebruje, ma być ubrany w albę i stułę.

Opracowano na podstawie: Dariusz Jaskólski, Posługa liturgiczna diakona, Wyd. Ridero 2020