Obrzędy sakramentu bierzmowania

Obrzędy bierzmowania, jeżeli sprawowane są w czasie Mszy świętej, rozpoczynają się po Ewangelii. Składają się na nie: przedstawienie kandydatów, homilia, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, modlitwa z wyciągnięciem rąk, namaszczenie krzyżmem z włożeniem ręki, pozdrowienie pokoju, modlitwa powszechna. Na końcu Mszy świętej ma miejsce również specjalne błogosławieństwo.

Kandydatów po Ewangelii może przedstawić diakon, jednak Obrzędy bierzmowania według pontyfikału rzymskiego na pierwszym miejscu wymieniają proboszcza, a potem innego kapłana. Może to również uczynić katecheta. Diakon jest również odpowiedzialny za podawanie biskupowi krzyżma. Obrzęd bierzmowania poza Mszą świętą dodaje, że biskupowi asystuje jeden lub kilku diakonów. Obrzędy wskazują, że diakon również może wygłosić intencje modlitwy powszechnej, tak, jak może to uczynić podczas każdej Eucharystii.

Oprac. Dariusz Jaskólski