Projektus z Casale

Projectus z Casale

Diakon i męczennik

Według legendarnej tradycji Projectus (lub Projectivus, wł. Proietto) był diakonem biskupa Evasiusa w Asti – dawna katedra była dzisiejszym kościołem San Secondo. Kiedy Longobardowie, będący zwolennikami arianizmu, najechali Asti, jego biskup uciekł wraz z nim, Natalisem i wieloma innymi towarzyszami do lasu Cornea – na miejscu kościoła w dzisiejszej dzielnicy Pozzo Sant’Evasio niedaleko Casale Monferrato. Gdy nawrócili tam wielu ludzi na prawdziwą wiarę katolicką, zostali schwytani przez namiestnika Atubala. Za ich niezłomność ścięto najpierw bpa Ewazjusza, potem diakona Projektusa oraz kolejnych 145 wierzących.

Zginął prawdopodobnie 1 grudnia 362 r. w Pozzo Sant’Evasio koło Seduli, dziś to Casale Monferrato niedaleko miasta Alessandria we Włoszech.

Diakon Projectus wspominany jest 25 stycznia, 26 kwietnia i 7 października (przeniesienie szczątków do Casale).
Projektus to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen utworzone na bazie przymiotnika proiectus 'uniżony, pokorny’.

Na fotografii widoczna jest mozaika z wizerunkiem św. dk. Projectusa na katedrze w Casale Monferrato.