Święty Izauriusz

Data wspomnienia – 6 lipca

Izauriusz, diakon i męczennik z Apollonii w Macedonii wraz z towarzyszami

Święci męczennicy Izauriusz diakon, Innocenty, Feliks, Hermias, Bazyli i Peregrinus byli Ateńczykami, którzy cierpieli za Chrystusa w macedońskim mieście Apollonia za czasów cesarza Numeriana (283-284). Wraz z nimi ścięto za wiarę w Chrystusa dwóch urzędników miejskich, Rufusa i Ruphinusa.